Biz hakda

takmynan3

Kompaniýanyň tertibi

“Xi'an Noker Electric” 1986-njy ýylda esaslandyryldy, gözleg we ösüş, önümçilik we satuw öndürijileridir.Kompaniýanyň gözleg we synag enjamlary we synag enjamlary bar we Si An-daky köp uniwersitetler bilen çuňňur hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Si 'ýokary tehnologiýaly kärhana, 3C şahadatnamasy, CE şahadatnamasy, oýlap tapyş patenti 100-den gowrak hormat.

SCR / IGBT kuwwatly elektron enjamlaryna esaslanyp, “Xi'an Noker Electric” hereketlendiriji ýumşak başlangyç, skr güýç dolandyryjysy, işjeň garmoniki süzgüç, statik var generatory, gün suw nasosy inwertory, elektrik inwertory we başga-da köp önüm öndürdi.Önüm tehnologiýasy öňdebaryjy, durnukly we ygtybarly öndürijilik, senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.Mundan başga-da, müşderiler üçin ýörite önümleri özleşdirmek üçin doly mümkinçiligimiz bar. OEM, ODM islegiňizi kanagatlandyrmagyň has köp usuly.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Noker Electric, müşderilerimiziň talaplaryny diňleýär we düşünýär, önümimiziň funksiýalaryny we öndürijiligini yzygiderli gowulandyrmak we kämilleşdirmek bilen, pudagyň dürli talaplaryna laýyklykda ajaýyp önümleri we çözgütleri hödürleýäris we ösdürýäris.Önümlerimiz gaplamak, çap etmek, dokma önümleri, plastmassa sanjym, lift, maşyn gurallary, robot, agaç kesmek, daş oýmak, keramika, aýna, kagyz öndürmek pudagy, kran, fan we nasos, täze energiýa çeşmeleri we ş.m. üstünlikli ulanyldy we ulanyldy.

Senagat söwda edara binalarynyň howa görnüşi.

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

“Noker Electric” -yň önüminiň ýokary hilli we arzan bahasy ösen we doly önümçilik ulgamyndan we Hytaýyň netijeli logistikasyndan peýdalanýar.Zehinli we ýeterlik işçi güýjümiz, baý in engineeringenerçilik tejribelerimiz önümimizi funksiýalar we ýerine ýetirişler babatynda has doly we has gowy bolmaga iterýär.

Ygtybarly hil, ýetişen tehnologiýa we çalt eltip, ajaýyp önümler we hyzmatlar bilen müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazandyk.Noker Electric halkara hyzmatdaşlyga we aragatnaşyga ýokary üns berýär.Häzirki wagta çenli önümlerimiz ABŞ, Eastakyn Gündogar, Günorta Aziýa, Europeewropa, Awstraliýa we Günorta Amerika ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi. Greenaşyl, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak.

Sian Noker Electric, ýaşyl dünýä gurmak üçin tehnologiýany kämilleşdirmegi we kämilleşdirmegi dowam etdirer.