• shouh
  • shouh
  • shouh

Noker - Elektrik

Önümlerimiziň funksiýalaryny we öndürijiligini yzygiderli gowulandyrmak we kämilleşdirmek arkaly müşderilerimiziň talaplaryny diňläň we düşüniň.

hakda

Biz hakda

“Xi'an Noker Electric” 1986-njy ýylda esaslandyryldy, gözleg we ösüş, önümçilik we satuw öndürijileridir.Kompaniýanyň gözleg we synag enjamlary we synag enjamlary bar we Si An-daky köp uniwersitetler bilen çuňňur hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Si 'ýokary tehnologiýaly kärhana, 3C şahadatnamasy, CE şahadatnamasy, oýlap tapyş patenti 100-den gowrak hormat.

Önümlerimiz

Biziň hyzmatymyz

ÖNÜMLER

ÖNÜMLER

Müşderileriň dürli dizaýn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 20 ýyldan gowrak hünärmen toparymyz bar.

GYSGAÇA SYITYASAT

GYSGAÇA SYITYASAT

“Noker Electric” müşderi üçin jogapkär standartlar hökmünde hil, çykdajy öndürijiligi, gowşuryş wagty we hyzmatdan kanagatlanmak talap edýär.

OEMLER ÜÇIN HYZMAT

OEMLER ÜÇIN HYZMAT

Dizaýn, önümçilik we hil gözegçiliginde ygtybarlylygy we tejribesi bolan strategiki hyzmatdaş gerek.“Noker Electric” -yň hemmesini tapyp bilersiňiz.