Grid inwertorynda 6kw 8kw 10kw 12kw goşa MPPT Gün gözegçiligi guruldy

Gysga düşündiriş:

Fotowoltaik tora birikdirilen elektrik öndürmek ulgamy gün paneli massiwinden, çatryk gutusyndan, gözenegiň gün inwertorynda, aýlaw we gözenekden durýar, ulgamyň özeni fotoelektrik tor bilen baglanyşykly inwertordan ybarat.Gün paneliniň üstünde gün şöhle saçýar, gün paneli massiwiniň göni tok çykarylyşy fotowoltaik tora birikdirilen inwertoryň iň ýokary nokady bilen yzarlanýar we dolandyrylýar we şol bir ýygylykda gözenegiň naprýa .eniýesi bilen üýtgeýän tok döredýärsiňiz. we tora iberilýän şol bir fazada.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1.Gurulan aragatnaşyk interfeýsi: RS485, GPRS (islege görä), Wifi (islege görä) ;
2.DC döwüjisi, saklamak aňsat we ulanmak üçin ygtybarly ;
3. Iki gezek DSP dolandyryş tehnologiýasy ;
4.Transformersiz, iň ýokary netijeliligi 98,7% ;
5. Jemi häzirki THD < 2% ;
6. Üç derejeli SVPWM dolandyryş tehnologiýasy, DC naprýa .eniýesini ulanmagy ýokarlandyryň ;

7. Düzülip bilýän reaktiw güýç, 0.8-den 0.8 yza galýan güýç faktory ;
8.Aktiw we passiw adalara garşy gorag ;
9.CQC altyn gün şahadatnamasy ;
10.TUV şahadatnamasy ;
11.SAA, CE şahadatnamasy ;

Spesifikasiýa

Model 6KTLC 8KTLC 10KTLC 12KTLC
Giriş
Maks.DC giriş güýji 7800W 10400W 13000W 15600W
Maks.DC giriş naprýa .eniýesi 1100V
Maks.DC giriş akymy 18A
MPPT naprýa .eniýe diapazony 180-1000V
MPPT işleýiş naprýa .eniýesini maslahat beriň 650V
MPPT ýok 2
MPPT başyna Max.no.of setir 1
Çykyş
Bahalandyrylan çykyş güýji 6000W 8000W 10000W 12000W
Maks.output güýji 6.6KVA 8.8KVA 11KVA 13.2KVA
Maks 10A 13.3A 16.7A 20A
Gözenegiň naprýa .eniýesi 400V
Toruň naprýa .eniýe diapazony

310--480vac

Gözenegiň ýygylygy

50 / 60Hz

Panel ýygylygy diapazony

45--55hz / 55--65hz

THD

< 2% (bahalandyrylan güýç astynda)

Kuwwat faktory

99 0.99 (bahalandyrylan güýjüň aşagynda) / Düzülip bilýän diapazon: 0.8 öňdebaryjy - 0.8 yzda

DC tok sanjym

< 0,5% (bahalandyrylan güýç astynda)

Ulgam maglumatlary
Iň ýokary 98,5% 98,5% 98,6% 98,7%
.Ewro 97,9% 98% 98.2% 98.1%
Çyglylyk aralygy

0-100%, kondensasiýa däl

Sowadyş görnüşi

Zehinli howany sowatmak

Temperatura diapazony

〔-20 ℃〕 TO 〔+ 60 ℃〕

Gije energiýa sarp etmek

W 1W

Iň ýokary belentlik

4000m

Ekran

LED görkezijisi / LCD displeý (islege görä)

Aragatnaşyk interfeýsi

Wifi / RS485 / GPRS

Gorag
DC ters polýarlygy goramak

Hawa

Gysga zynjyrdan goramak

Hawa

Häzirki goragdan çykyş

Hawa

Naprýatageeniýeden goramak

Hawa

Izolýasiýa garşylyk gözegçiligi

Hawa

Goragdan goramak

Hawa

Grid gözegçiligi

Hawa

Adalary goramak

Hawa

Temperaturany goramak

Hawa

Toplumlaýyn wyklýuçatel

Hawa

Mehaniki maglumatlar
Ölçegi (W * H * D)

427 * 510 * 190mm

Agram

15kg

Gorag synpy

IP66

Standart
Tor bilen birikdirilen standart

NB / T 32004-2018;IEC 61727

Howpsuzlyk standarty

NB / T 32004-2018;IEC 62109-1 / 2

Elektromagnit utgaşyklygy

IEC61000-6-2 / 4

Haryt jikme-jigi

gün inwertory

Arza

gözenekli gün

Müşderi hyzmaty

1. ODM / OEM hyzmaty hödürlenýär.

2. Çalt sargyt tassyklamasy.

3. Çalt eltmegiň wagty.

4. Amatly töleg möhleti.

Häzirki wagtda bu kompaniýa daşary ýurt bazarlaryny we global ýerleşişini güýçli giňeldýär.Hytaýyň elektrik awtomat önümi, dünýä ýokary hilli önümler bilen hyzmat etmek we has köp müşderi bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek üçin Hytaýyň elektrik awtomat önüminde iň gowy on eksport kärhanasynyň birine öwrülmegi maksat edinýäris.

Noker HYZMATY
Ightük

  • Öňki:
  • Indiki: