Öý goldawy paralel üçin Noker ýeke faza gurlan MPPT Off Grid Gibrid Gün energiýasy inwertory

Gysga düşündiriş:

Bu köp funksiýalyöçürilen güninwertor inwertoryň funksiýalaryny birleşdirýän ykjam enjam,PWM /Üznüksiz güýç goldawyny üpjün etmek üçin MPPT gün güýçlendirijisi we batareýa güýçlendirijisi.Tonuňpaneli ýazyňinwertor gurşun-kislota we litiý-ion ýaly dürli batareýalary goldaýar.Ulanyjy üçin amatly LCD displeýi bilen, ulanyjylar batareýany zarýad beriş togy, dürli programmalar üçin kabul ederlik naprýa .eniýesi ýaly sazlamalary aňsatlyk bilen düzüp bilýärler. Bu örän oňat gün inwertory önümidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1.Litiý batareýasynyň awtomatik täzeden işlemegi, litiý batareýasynyň zarýad berilmegi üçin has amatly ;
2.Akylly elektrik üpjünçiligi tertibi, gün paneliniň / setiň / batareýanyň energiýa paýlarynyň paýlaýjy paýlaýjysy ;
3.Utility zarýad / naprýa / eniýe / pv zarýad naprýa .eniýesi sazlanyp bilner, dürli batareýa zarýad talaplaryna laýyk gelýär ;
4. Inçe göwrüm, amatly gurnama we daşamak ;

5. Ereýän predohranitel bilen batareýany ters birikdirmek goragy, has ygtybarly gurnama ;

6.PF 1.0, ýokary netijelilik, az sarp etmek, energiýany tygşytlamak / daşky gurşawy goramak / elektrik tygşytlamak / çykdajylary tygşytlamak ;
7. Batareýasyz işlemegi goldaň, gün ulgamynyň bahasyny azaldyň ;
8. Iň köp 9 birlige çenli parallel funksiýa, has köp ýük ulaldyň ;
9. Çykyş naprýa; eniýesiniň ýokary takyklygy ± 5%, enjamlaryňyza üns beriň;

10. Aragatnaşyk opsiýasy, daşarky wifi, islän wagtyňyz gözegçilik ediň;

Spesifikasiýa

Model GD3024EMH GD3024JMH GD5548JMH
AC giriş naprýa .eniýesi Giriş emele gelişi L + N + PE
AC giriş 208/220/230 / 240VAC
Giriş naprýa .eniýe diapazony 154--264VAC ± 3V (Adaty tertip),185--264VAC ± 3V (UPS rejimi)
Quygylyk 50 / 60Hz (uýgunlaşdyrylan)
Çykyş Bahalandyrylan güýç 3000W 3000W 5500W
Çykyş naprýa .eniýesi 208/220/230 / 240VAC ± 5%
Çykyş ýygylygy 50 / 60Hz ± 0,1%
Çykyş tolkuny Arassa sin tolkun
Geçiriş wagty (sazlanyp bilner) Kompýuter enjamlary üçin 10m, öý enjamlary üçin 20ms.
Iň ýokary güýç 6000VA 6000VA 11000VA
Artykmaç ýüklemek ukyby Batareýa tertibi: 1min 102% - 110%, 10s 110% - 130%, 3s 130% - 150%, 200ms > 150%
Iň ýokary netijelilik (batareýanyň modeli) > 94%
Batareýa Bahalandyrylan naprýa .eniýe 24VDC 48VDC
Yzygiderli zarýad beriş naprýa .eniýesi (sazlap bolýar) 28.2VDC 56.4VDC
Floüzýän zarýad naprýa .eniýesi (sazlap bolýar) 27VDC 54VDC
Zarýad beriji PV zarýad bermek usuly MPPT
Maksimum PV giriş 3000W 4000W 5500W
MPPT yzarlaýyş aralygy 30--400VDC 120-500VDC 120-500VDC
Iň oňat VMP iş aralygy 300--320VDC 300--400VDC 300--400VDC
Maks PV giriş naprýa .eniýesi 400VDC 500VDC 500VDC
Maksimum PV zarýad togy 80A 100A 100A
Maks AC zarýad togy 60A 100A 60A
Iň ýokary zarýad togy 80A 100A 100A
Ekran LCD Işleýiş tertibini / ýük / giriş / çykyşy görkezip biler
Port parametrleri RS232 5PIN / Pitch 2.54mm, Baud bahasy 2400
Aragatnaşyk interfeýsini giňeltmek Lityum batareýa BMS Aragatnaşyk kartasy, Wifi 2 * 5PIN / Pitch 2.54
Parallel interfeýs Paralel goldaw bermeýär Paralel goldaw bermeýär Paralel goldaw beriň
Çyglylyk aralygy

Işleýiş temperaturasy

0 ℃ --- + 40 ℃

Daşky gurşaw

Saklaýyş temperaturasy

-15 ℃ --- + 60 ℃

Belentlik

1000 metrden köp bolmaly däl

Işleýän gurşawyň çyglylygy

20% - 95% kondensasiýa ýok

Şowhun

< 50dB

Ölçegi

L * W * H (mm)

399 * 285 * 118

495 * 312 * 125

Standartlar

EN-IEC 60335-, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1

Arza

Talaplaryňyza baglylykda ulgamyň beýleki arhitekturalary üçin ulgam integratoryňyz bilen maslahatlaşyň.Bu inwertor öýde ýa-da ofis gurşawynda her dürli enjamlary, şol sanda turba çyrasy, fan, sowadyjy we kondisioner ýaly hereketlendiriji enjamlary işledip biler.

öçüriji inwertor

Müşderi hyzmaty

1. ODM / OEM hyzmaty hödürlenýär.

2. Çalt sargyt tassyklamasy.

3. Çalt eltmegiň wagty.

4. Amatly töleg möhleti.

Häzirki wagtda bu kompaniýa daşary ýurt bazarlaryny we global ýerleşişini güýçli giňeldýär.Hytaýyň elektrik awtomat önümi, dünýä ýokary hilli önümler bilen hyzmat etmek we has köp müşderi bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek üçin Hytaýyň elektrik awtomat önüminde iň gowy on eksport kärhanasynyň birine öwrülmegi maksat edinýäris.

Noker HYZMATY
Ightük

  • Öňki:
  • Indiki: